Jest to symbol zastępczy subdomeny wynajm.extra.waw.pl